Kijk naar tiener in zijn context

3 december 2018

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Zeker niet als de kinderen in de puberteit terecht komen. Ze lijken niet meer te luisteren, praten nauwelijks meer met je en opruimen is een onbekend begrip voor ze.

Herkenbaar? Jelle Jolles stelt dat opvoeden misschien wel gemakkelijker als je weet waar de adolescentie voor bedoeld is. Het een overgangsperiode waarin het brein rijpt. Het is goed als de jongere in deze periode veel ervaringen, kennis en inzichten op doet. Daar leren ze van. Het zijn allemaal oefeningen. En als opvoeder kun je een belangrijke rol spelen in deze fase door te zorgen dat de voorwaarden hiervoor aanwezig zijn.

Lees hier meer.